Jelena Raonić je zapošljena kao advokat-saradnik u advokatskoj kancelariji "Lukšić & Živković-Milić".

Rođena je 08.05.1992. godine u Podgorici, gdje je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2013. godine završila osnovne, a 2014. i specijalističke studije (pravosudni smjer). Jelena trenutno pohađa magistarske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore u Podgorici. U advokatskoj kancelariji "Lukšić & Živković-Milić" zaposlila se kao pripravnik krajem 2013. godine. Pravosudni i advokatski ispit položila je 2017. godine kada je u svojstvu advokata "pojačala" tim kancelarije.

Jelena ima značajno praktično znanje i iskustvo u oblastima građanskog, krivičnog, radnog i privrednog prava. Njeni poslovi prvenstveno obuhvataju zastupanje u parničnim predmetima pred sudovima u Crnoj Gori, kao i vođenje postupaka izvršenja. Jelena, takođe, pruža partnerima značajnu pomoć u radu na poslovima iz oblasti privrednog prava.

Govori engleski jezik.