Dušan Lukšić je osnivač i partner u advokatskoj kancelariji „Lukšić & Živković – Milić“.

Rođen je 1968.godine u Kotoru. Nakon studija na pravnim fakultetima u Sarajevu i u Podgorici, Dušan je svoje radno iskustvo sticao tokom 1995.godine, kao pripravnik u Osnovnom sudu u Kotoru, da bi od početka 1996. godine, otpočeo sa radom kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Dragoljuba R. Đukanovića u Podgorici. Nakon položenog pravosudnog ispita on se 1998. godine upisuje u Imenik advokata Advokatske komore Crne Gore, i nastavlja da radi u istoj advokatskoj kancelariji kao dvokat,, da bi kasnije radio i kao advokat-partner. Sa Marijom Živković-Milić  2013. godine osniva advokatsku kancelariju „Lukšić & Živković-Milić“

Iako je tokom dugogodišnjeg rada stekao zavidno iskustvo u svim oblastima prava Dušan je postao prepoznatljiv po zastupanjima u brojnim krivičnim postupcima pred sudovima svih nadležnosti u Crnoj Gori, uključujući veliki broj odbrana u specijalnim predmetima iz domena organizovanog i privrednog kriminala, kao i u krivičnim postupcima u kojima se sudilo za nejteža krivična djela.

Od ostalih oblasti prava bavio se i bavi zastupanjem većeg broja privrednih subjekata iz Crne Gore i regiona.

Osim navedenog, Dušan je bio i principal većem broju mladih pravnika, od kojih mnogi danas imaju uspješne karijere u advokaturi.

Koristi se engleskim jezikom.